امیدوارم لحظات خوبی را در این سایت داشته باشید (رضا مومنی)
تبلیغات
تاریخ : چهارشنبه 27 دی 1391 06:30
نویسنده : reza-momeni
نظرات : 2نظرات : 2 | بازدید از پست : 0
تاریخ : چهارشنبه 27 دی 1391 06:06
نویسنده : reza-momeni
نظرات : 6نظرات : 6 | بازدید از پست : 0
تاریخ : چهارشنبه 27 دی 1391 05:54
نویسنده : reza-momeni
نظرات : 14نظرات : 14 | بازدید از پست : 0
تاریخ : چهارشنبه 27 دی 1391 05:44
نویسنده : reza-momeni
نظرات : 6نظرات : 6 | بازدید از پست : 0
تاریخ : چهارشنبه 27 دی 1391 05:29
نویسنده : reza-momeni
نظرات : 3

 نظرات : 3 | بازدید از پست : 0
تاریخ : شنبه 22 مهر 1391 08:51
نویسنده : reza-momeni
نظرات : 5نظرات : 5 | بازدید از پست : 0
تاریخ : شنبه 22 مهر 1391 08:31
نویسنده : reza-momeni
نظرات : 4

در کتاب «مردم دوران مشروطه »،در رابطه با تاریخچه بستنی آمده است، ردی به نام کریم باستانی ملقب به کریم یخ فروش پسر جوانی از شهر ملایر در بازار آن زمان (خیابان جمهوری امروز) بساط یخ فروشی داشت.نظرات : 4 | بازدید از پست : 0
تاریخ : جمعه 21 مهر 1391 09:21
نویسنده : reza-momeni
نظرات : 6نظرات : 6 | بازدید از پست : 0
تاریخ : جمعه 21 مهر 1391 09:09
نویسنده : reza-momeni
نظرات : 4نظرات : 4 | بازدید از پست : 0
تاریخ : جمعه 21 مهر 1391 08:55
نویسنده : reza-momeni
نظرات : 1نظرات : 1 | بازدید از پست : 0
 

 


آخرین مطالب
 

--